Лидия
SKYPE: licistika
Лидия
+
+
+
debilizam-sa-z:

Balkanski tumblraši u
+
+
+
+
"Svoju depresiju liječim tim što pomažem drugima, barem tako znam da sam i dalje čovjek."
(via mehicammar)
+
"Bili smo jedno…
A sad je svejedno."
Dino Ahmetović (via dino-ahmetovic)
+
galerijacitata:

The Addams Family (1991)
+